Nasi asystenci przeszli szereg szkoleń, kursów i warsztatów, których zadaniem było jak najlepsze przygotowanie ich do pełnionej roli. Odbyte praktyki usprawniły ich umiejętności i potwierdziły, że pomoc drugiemu człowiekowi i jego dobro są nadrzędną wartością ich pracy. Asystenci to ludzie ciekawi świata, mają szerokie zainteresowania, które mogą wykorzystać w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi np.: malarstwo, architektura wnętrz, turystyka, sport. Są to ludzie wykształceni i otwarci, a problemy dnia codziennego osób niepełnosprawnych nie są im obce. Różnorodne zainteresowania czynią ich ciekawymi rozmówcami, a przebywanie w ich towarzystwie to przyjemność. Poznając preferencje i potrzeby naszych klientów, dokładamy wszelkich starań by porozumienie i współpraca były źródłem zadowolenia dla obu stron.

Marzena Fajfer
Marcin Gałecki
Jolanta Gecyngier
Bartłomiej Goślicki
Paweł Izrailewski
Alicja Kowalczyk
Danuta Kozuba
Agnieszka Kuczyńska
Krzysztof Luft
Anna Łaznowska-Brzózka
Anna Łukasik
Rafał Perkowski
Agnieszka Plewa
Beata Podgórska - Skrzyniarz
Wiesława Poniatowska-Kuś
Mirosława Siwek
Konrad Suski
Paweł Tędziagolski
Agata Tupacz
Jarosław Uniejewski
Iwona Witkowska
Ewa Zakrzewska
Dariusz Zieliński